location

Praktijk voor Mondzorg
Laan van Nieuw Oost-Indië 15, Den Haag, 2593 BJ

location

Openingstijden
Bekijk hier de openingstijden

Maandag: 8.15 - 16.30
Dinsdag: 8:15 - 15:00
Woensdag: 8:15 - 16:30
Donderdag: 8:15 - 12:30
Vrijdag: 8:15 - 15:00
Zaterdag: 8:15 - 15:00

Tarieven

Vrije tarieven bij uw tandarts
Vanaf 1 januari 2013 worden de tarieven van de tandarts weer door de overheid ( de Nederlandse Zorgautoriteit), de NZa  vastgesteld. Deze tarieven gelden voor ieder in Nederland werkende tandarts.

Voor informatie over deze tarieven klik hier https://www.allesoverhetgebit.nl

Weten waar u aan toe bent
Wanneer u een grotere tandheelkundige ingreep nodig heeft die meer dan € 200,- kost, krijgt u vooraf een prijsopgave. Op deze manier weet u van tevoren waar u aan toe bent.

Wat vergoedt uw verzekering?
De verzekeraars bepalen in hun (aanvullende) verzekering welke vergoedingen er zijn voor de tandheelkundige behandelingen. Een aantal verzekeraars vergoedt alle kosten tot een bepaald bedrag. Andere verzekeraars hanteren een maximale vergoeding per behandeling. Dat kan betekenen dat wanneer een behandeling hoger uitkomt dan de maximale vergoeding, u als patiënt het verschil moet bijbetalen. Kijk dus goed naar de vergoeding voor tandheelkundige zorg in uw verzekeringsvoorwaarden.
Informatie over aanvullende verzekeringen vindt u op https://www.allesoverhetgebit.nl

Betalen

Onze nota's worden verzorgd door Fa-med. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de nota, bel dan Fa-med op 033 – 43 45 222, of raadpleeg www.notavanfamed.nl. Om in te loggen kunt u de internetcode en het notanummer gebruiken die u links boven op de nota aantreft. Met Fa-med kan desgewenst betaling in termijnen overeengekomen worden.

Alles wat onder de basisverzekering valt (voornamelijk kinderen tot 18 jaar en protheses) declareren wij direct bij Nederlandse ziektekostenverzekeraars. Hiervoor krijgt u dus nooit een factuur thuis tenzij u expliciet aangeeft een restitutiepolis te hebben. De onder aanvullende verzekeringen vallende behandelingen worden waar mogelijk door ons direct bij de Nederlandse ziektekostenverzekeraars gedeclareerd. Indien u niet (voldoende) aanvullend bij een verzekeraar verzekerd bent, krijgt u altijd een factuur thuis ook al heeft u een naturapolis.

Niet nagekomen afspraak

Denkt u er wel aan dat u op uw afspraak komt. Mocht u verhinderd zijn om op uw afspraak te komen dan verzoeken wij u deze minstens 24 uur van tevoren telefonisch te annuleren.

Indien de afspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 24 uur) tevoren is afgezegd, kan volgens de wettelijke regels voor de tandheelkunde, de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht, ongeacht wat de reden ook moge zijn. Wij brengen dan € 2,00 per minuut gereserveerde tijd in rekening. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere patiënten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht.

Klachten

Doe uw mond open
Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek.De tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling
Komen we er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT.  Het telefoonnummer van TIP: 0900-2025012 (€0.90 per gesprek). Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten.

U kunt dan via de klachtenservice van de KNMT een klachtenformulier invullen. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling of een formele klachtbehandeling door de Klachtenservice.

Zie: www.allesoverhetgebit.nl/klachtenformulier