location

Praktijk voor Mondzorg
Laan van Nieuw Oost-Indië 15, Den Haag, 2593 BJ

location

Openingstijden
Bekijk hier de openingstijden

Maandag: 8.15 - 16.30
Dinsdag: 8:15 - 15:00
Woensdag: 8:15 - 16:30
Donderdag: 8:15 - 12:30
Vrijdag: 8:15 - 15:00
Zaterdag: 8:15 - 15:00

Klachten procedure

Doe uw mond open
Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek.De tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling
Komen we er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT.  Het telefoonnummer van TIP: 0900-2025012 (€0.90 per gesprek). Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten.

U kunt dan via de klachtenservice van de KNMT een klachtenformulier invullen. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling of een formele klachtbehandeling door de Klachtenservice.

Zie:https://extranet.knmt.nl/klachtenformulier