location

Praktijk voor Mondzorg
Laan van Nieuw Oost-Indië 15, Den Haag, 2593 BJ

location

Openingstijden
Bekijk hier de openingstijden

Maandag: 8.15 - 16.30
Dinsdag: 8:15 - 15:00
Woensdag: 8:15 - 16:30
Donderdag: 8:15 - 12:30
Vrijdag: 8:15 - 15:00
Zaterdag: 8:15 - 15:00

Het Controlebezoek

Een goed gebit is niet iets vanzelfsprekends. Het behoeft onderhoud. Onderhoud is een onderdeel van goede zelfzorg. Het niet regelmatig komen  en/ of het niet goed overleggen wat we met het onderhoud beogen kan leiden tot vervelende gevolgen.

Wat wordt er tijdens een controle bezoek besproken:

  • de aard en het doel van de voorgestelde behandeling of onderzoek;
  • indien van toepassing de gevolgen of de eventuele risico’s van de behandeling en de prognose;
  • eventueel  alternatieve behandelingsmogelijkheden;
  • en alle gepaard gaande kosten;

Als patiënt beslist u over de behandeling die u ondergaat. Als u de informatie niet goed begrijpt, vraag dan gerust om uitleg.

Verlenen van toestemming (Informed Consent)
Wij behandelen u uitsluitend indien wij tot overeenstemming zijn gekomen met betrekking tot het behandelplan. Wettelijk mag u ook alleen behandeld en/of onderzocht worden als u daarvoor toestemming geeft. U beslist zelf of u wel of niet behandeld wilt worden en waarvoor. Dus zonder uw instemming gebeurt er niks! Ook mag u van mening veranderen of alsnog van een behandeling afzien.