location

Praktijk voor Mondzorg
Laan van Nieuw Oost-Indië 15, Den Haag, 2593 BJ

location

Openingstijden
Bekijk hier de openingstijden

Maandag: 8.15 - 16.30
Dinsdag: 8:15 - 15:00
Woensdag: 8:15 - 16:30
Donderdag: 8:15 - 12:30
Vrijdag: 8:15 - 15:00
Zaterdag: 8:15 - 15:00

Eerste bezoek

Na inschrijving in de praktijk wordt er een afspraak met u gemaakt. Tijdens het eerste bezoek bij ons maakt u kennis met de tandarts. De tandarts verricht  bij u altijd een algemeen tandheelkundig onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

Medische anamnese

U wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen over uw algehele gezondheid. De gezondheidsvragenlijst wordt u van tevoren toegestuurd en dient voorafgaand aan uw eerste bezoek zorgvuldig door u te worden ingevuld. Het is voor ons van groot belang om kennis te nemen van uw eventuele ziekten, afwijkingen, medicijngebruik en leefgewoonten. Zij kunnen van oorslaggevende invloed zijn op de gezondheid van de mond alsmede op het verloop en het resultaat van onderzoek en behandeling. Op de door u verstrekte gegevens zijn de voor tandartsen geldende privacy-regels van toepassing ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

De tandarts bespreekt, indien nodig, die lijst met u en gebruikt die ook om meer gerichte vragen te stellen. Meld een verandering in uw gezondheid of medicijn gebruik altijd aan uw tandarts. Als hier sprake van is vragen wij u ook een actueel medicatieoverzicht mee te nemen. Dit medicatieoverzicht kunt u opvragen bij uw apotheek.

Tandheelkundige anamnese

De tandarts vraagt u naar de huidige staat van uw gebit en naar uw tandheelkundige voorgeschiedenis. U kunt zelf de gegevens van uw gebit van de vorige tandarts laten opsturen.

Röntgenonderzoek

Indien nodig  maken we enkele foto’s,  zoals  bitewings voor cariësdiagnostiek en indien nodig solofoto’s.

Mondonderzoek

De tandarts verricht onder meer parodontaal onderzoek (onderzoek naar de gezondheidstoestand van het tandvlees en het kaakbot), een algeheel onderzoek van alle weefsel in en rondom de mond en cariësonderzoek (gaatjes). Ook de occlusie (het dichtbijten) en de articulatie (het kauwen)wordt bekeken.

Bij kinderen wordt gekeken naar de ontwikkeling en groei van het wisselgebit. Meestal is alles in orde en is het gewoon een halfjaarlijks of jaarlijks controlebezoek.

Vergeet niet uw legitimatie en uw verzekeringspas mee te nemen.